Pembahasan ICAPS 2013Yudha - Prof Aligappa - Tirta Tirta with Prof Tai discussant ICAPS-2 Tirta with Prof Aligappa Tirta discussant ICAPS-3 Tirta discussant ICAPS-1 IMG_9990 IMG_9980 IMG_0007 As Discussant with Prof Tai ICAPS with Prof Ku Mita Prof Tsay